Arxivlarning asosiy ish turlari bo'yicha vaqt va ishlab chiqarishning namunaviy normalarini tasdiqlash haqida