Arxiv saqloviga hujjatlarni topshirish bosqichida hujjatlarning to‘g‘ri tartibda solishni tashkil etish bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar